Laboratorium voor Toxicologie - Universiteit Gent 

Lid van het Forensisch Instituut - Universiteit Gent- www.fiugent.be

please visit our website at: http://www.toxicologie.UGent.be

Prof. Dr. Andreas De Leenheer - Prof. Dr. Carlos Van Peteghem - Prof. Dr. Willy Lambert

Harelbekestraat 72 - 9000 Gent - Belgium - tel: 09/2648121 - E-mail: toxicology@UGent.be


Het Laboratorium voor Toxicologie van de Universiteit Gent is een universitair labo met drie hoofdtaken: onderzoek, diensverlening en onderwijs.

Onderzoek:

Het onderzoeksgebied van het labo situeert zich vooral op het gebied van analytische methodiek.

In het domein van de milieutoxicologie werden methodes ontwikkeld voor het opsporen van endocrien verstorende stoffen (EDC) in water. De gebruikte analytische techniek is LC-MS (vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie.

Ook in de klinische toxicologie wordt onderzoek verricht. Met LC-MS/MS worden methodes ontwikkeld voor het bepalen van taxanen in bloed of plasma. Zo ook voor de anthracyclines (met fluorescentie)

In het domein van de forensische toxicicologie worden met gc-ms (gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie) methodes ontwikkeld voor het bepalen van antidepressiva of benzodiazepines. Dit zijn geneesmiddelen die vaak voorkomen in de forensische toxicologie. Zo werd ook onderzoek verricht naar het bepalen van opiaten in speeksel en urine, opnieuw met LC-MS.

Het onderzoek resulteert in voordrachten, posters en publicaties (wetenschappelijk artikels).

Dienstverlening

Dienstverlening bestaat vooral verschillende luiken.

Als forensisch labo worden analyses voor het gerecht uitgevoerd. Het betreft meestal het opsporen van geneesmiddelen, drug of alcohol in biologische stalen. Een screening gebeurt met immunologische testen als immunoassays en radio-immunoassay. Gebruikte bevestigingstechnieken zijn gaschromatografie, vloeistofchromatografie met diode array detectie (DAD of PDA), GC-FID met headspace bemonstering voor het bepalen van vluchtige stoffen zoals alcohol, GC-NPD en GC-ECD.

Behalve forensisch worden ook analyses aangeboden in het kader van arbeidsgeneeskunde. Naast drugs worden hier nog andere stoffen (bv pesticiden, blootstelling aan solventen) en klinische parameters bepaald. Meer info vind u in bijgevoegd document (PDF formaat)

Onderwijs

Prof. Dr. Willy Lambert doceert verschillende vakken aan de faculteit farmaceutische wetenschappen van de universiteit gent.

 

Personeel

Links

Contact info