Home

Arbeidstoxicologie

 


In het kader van de bescherming van werknemers op de werkplaats is het vaak aangewezen om bepaalde analyses uit te voeren, om bijvoorbeeld na te gaan of bepaalde drempelwaardes niet overschreden worden.

Volgende analyses worden in het kader van arbeidsgeneeskunde op routinematige basis uitgevoerd. Uiteraard kunnen ook andere componenten, zoals de meeste geneesmiddelen en drugs, geanalyseerd worden. Wanneer u hierover meer informatie of een prijsofferte wenst kan u gerust contact opnemen met Prof. Dr. Willy Lambert (tel: 09/264 81 35, e-mail: willy.lambert@UGent.be)

Er is ook een lijst beschikbaar met de meest courant bepaalde parameters: lijst analyses (in PDF formaat)

 

Routinematig uitgevoerde analyses:

aceton (urine)

acetonitrile

ether

n-propanol

andere farmaca mandelzuur (urine)

cotinine (urine)

acetylcholinesterase (bloed)

nikkel (urine)

Carboxyhemoglobine (bloed)

chroom (urine)

coproporfyrines (urine)

creatinine (urine)

delta-ala (urine)

fenol (urine)

fluor (urine)

hippuurzuur (urine)

lood (bloed)

mangaan (urine)

methanol (urine)

ethanol (urine en bloed)

isopropanol

methemoglobine (bloed)

oxalaten (urine)

paramethylhippuurzuur (urine)

Paranitrofenol (urine)

Pentachloorphenol (urine)

Trichloorazijnzuur (Fujiwara Ross - urine)

uroporfyrines (urine)

Vrije erythrocytaire porfyrines (bloed)

zink (urine)

 

In het kader van een algemene screening detecteren wij onder andere:

Coca´ne

LSD (RIA)

Opiaten

Morfine (RIA)

Methaqualone

Methadon

Propoxyfeen

Phencyclidine

Fentanyl (RIA)

Cannabino´den

Cafe´ne

Barbituraten

Benzodiazepinen

Tricyclische antidepressiva

Digoxine

Digitoxine (RIA)

Paracetamol (acetaminofeen)

salicylaten

Insuline (RIA)

C-peptide (RIA)

Glucose

Buprenorphine (RIA)